Skip Navigation Links

Schema i LearnPoint

Schemat på schemafliken visar scheman som importerats från ett schemaläggningsprogram som t.ex. NovaSchem, TimeEdit eller GP-Untis. När man klickar på fliken Schema visas den inloggade användarens schema. Om den som har loggat in inte har schemalagda lektioner kommer schemat att vara tomt.

På fliken Schema kan man hitta följande funktioner:

  • Klasscheman - Visar vilka lektionerna som medlemmarna i en klass har
  • Gruppscheman - Visar lektionerna som är kopplade till en vald undervisningsgrupp
  • Resursscheman (salsscheman) - Visar lektioner som vald resurs är kopplad till
  • Lärarscheman - Visar schemat för vald lärare
  • Elevscheman - Visar schemat för vald elev
  • Provscheman - Visar vilka uppgifter som medlemmar av en klass eller grupp har tilldelats
  • Publicera kalender - Funktion för att exportera schema och uppgifter som en kalender möjlig att visa i OutLook, mobiltelefoner och surfplattor.

Funktioner

Schemavisaren

Lägg till lektion

Schemaimport från NovaSchem