Skip Navigation Links

Studiesituation

Endast vårdnadshavare kan se fliken Studiesituation. På fliken kan vårdnadshavarna få tillgång till information om sina barns individuella studieplan, tilldelade uppgifter, frånvarostatistik, bedömingar, schema och eventuella åtgärdsprogram.

Studiesituation

Schema - Visar schema för valt barn

Uppgifter - Funktion som visar vilka uppgifter som t.ex. prov, läxor och redovisningar som dina barn har tilldelats av sina lärare.

Bedömning - Visar hur barnet eller barnen har blivit bedömda på uppgifter som de blivit tilldelade av sina lärare.

IUP - Individuell utvecklingsplan. Funktion som visar de individuella utvecklingsplanerna för dina barn.

Åtgärdsprogram - Funktion för att skapa och hantera åtgärdsprogram. Skapas bara om det behöver sättas in åtgärder för att barnet ska klara studiemålen.

Frånvaro

Frånvaro med schema - Visar barnets rapporterade närvaro och frånvaro i en schemavy.

Frånvaro med datum - Visar barnets närvaro- och frånvarostatistik i ett valt tidsintervall.

Frånvarotillfällen - Visar en lista över de gånger ditt barn varit frånvarande

Anmäl frånvaro - Funktion för att anmäla att ditt barn ska vara frånvarande.

Ledighetsansökan - Funktion för att ansöka om ledighet för ditt barn.

Anmäl frånvaro och ansök om ledighet - Ny funktion för att anmäla frånvaro och ansöka och samtycka till ledigheter för ditt barn. Denna funktion finns endast på vissa skolor. Så småning om kommer denna funktion helt ersätta tidigare funktioner för ledighetsansökan och frånvaroanmälan.