Skip Navigation Links

Skolledare

Fliken Skolledare visas bara för personer som ingår i SharePointgruppen Skolledare och funktionerna på fliken fungerar bara om personen som använder den har LearnPointrollen Skolledare.

Studiesituation

Schema - Se schema för vald elev.

Uppgifter - Funktion som visar vilka uppgifter som t.ex. läxor, prov och redovisningar som lärare har tilldelat valt barn.

Bedömning - Funktion som ger översikt över klassers och elevers bedömningar, alltså hur de har bedömts på uppgifter som de tilldelats.

IUP - Funktion för att läsa och skapa indivuella utvecklingsplaner.

Åtgärdsprogram - Funktion för att skapa och hantera åtgärdsprogram.

Mallar för åtgärdsprogram - Funktion för att skapa mallar för åtgärdsprogram.

Frånvaro

Mentorsgrupp - Visar en sammanställning av frånvarostatistik för en mentorsgrupp (klass) i ett valt tidsintervall

Frånvaro med Schema - Visar frånvarostatistik för en elev i schemavy.

Frånvaro med datum - Visar närvaro och frånvarostatistik för vald elev inom valt tidsintervall.

Frånvarotillfällen - Visar en lista på frånvarotillfällen för en vald elev.

Anmäl frånvaro - Funktion för att anmäla frånvaro för en vald elev.

Ledighetsansökan - Funktion för att ansöka om ledighet för en vald elev.

Anmäl frånvaro och ansök om ledighet - Ny funktion för att anmäla frånvaro, ansöka om ledighet och bevilja ledighetsansökningar. Denna funktion finns bara på vissa skolor, men kommer inom kort ersätta funktionerna för frånvaroanmälan, ledighetsansökan och bevilja ledigheter på alla skolor.

 

För administratörer - Ge skolledare behörighet och tilldela roll

För att skolledare ska kunna få åtkomst till den här fliken och kunna använda funktionerna måste personen läggas till i SharePointgruppen Skolledare och tilldelas rollen Skolledare i LearnPoint.


Lägg till i SharePointgruppen Skolledning

  • Klicka på fliken Skolledning.
  • Klicka seden på Webbplatsåtgärder - Webbplatsbehörigheter.
  • Klicka på gruppen Skolledning
  • Klicka på Nytt över listan på medlemmar
  • Sök fram eller skriv namn (eller kontonamn) i rutan och klicka sedan på OK.

Tilldela LearnPointroll

Läs mer här: LearnPoint inställningar