Skip Navigation Links

Samarbetsrum

Samarbetsrum är en flik där skolor själva bygger innehåll och struktur. Här kan det finnas samarbetsrum för olika verksamheter i skolan som inte är direkt kopplade till undervisningen i grupper i ämnen eller kurser. Det kan t.ex. vara samarbetsrum för elevrådet, föräldrarådet, skolkonferens osv.

För administratörer - Skapa samarbetsrum

Klicka dig fram till det ställe där du vill skapa samarbetsrummet.

Klicka på webbplatsåtgärder och välj Ny webbplats.

Klicka på alternativet Tom webbplats. Klicka sedan på knappen Fler alternativ.Skapa samarbetsrum

Skriv in det namn som du vill att rummet ska ha i rutan för Titel.

Lämna rutan Beskrivning tom.

Skriv in vilken webbadress rummet ska ha där det står URL-namn. Endast webbadressens slut ska skrivas in. Om du vill skapa ett rum som heter Exempel så skriver du Exempel i rutan. Om du skapar rummet under fliken Samarbetsrum så kommer webbadressen (URL) till rummet bli https://test.learnpoint.se/skolansnamn/samarbetsrum/exempel.

Ändra inte inställningen för Behörigheter. Den ska vara Använd samma behörighetsinställning som den överordnade webbplatsen.

Sätt Ärv navigering till Ja. Längst ned i formuläret ska man ange om den nya webbplatsen ska ärva det övre länkfältet (flikarna i överkant ). Det förinställda värdet är Nej. Klicka på Ja. Om man inte väljer Ja här kommer inte flikarna att synas på webbplatsen du skapar.

Klicka Ärv navigering

Klicka på knappen Skapa.

Du kommer till webbplatsen som du har skapat. Den kommer att vara tom förutom tre rubriker i vänstermenyn: Bibliotek, Listor och Diskussioner.

För administratörer - Lägg till funktioner i samarbetsrum

Klicka på Webbplatsåtgärder och välj Fler alternativ. En ruta kommer upp där du kan välja vad du vill lägga till. Välj den funktion du vill ha och det namn på som du vill att den ska ha i rutan till höger. Klicka på Skapa.

Lägg till funktioner i samarbetsrum

Du kommer nu till den funktion som du har skapat. En länk till funktionen syns i vänstermenyn, om det inte är en ny webbplats som du har skapat som t.ex. en blogg. Fortsätt att lägga till funktioner tills du har alla de som du vill ha i samarbetsrummet.

För administratörer - Hantera vänstermenyn (Navigering)

För att ändra strukturen på vänstermenyn klickar du på WebbplatsåtgärderWebbplatsinställningar och sedan Navigering som står under rubriken Utseende.

Klicka för att ändra navigering

En inställningssida kommer upp. Scrolla ned tills du ser själva menystrukturen i en ruta i högerkanten.

Hantera navigering

Ordningen på länkar och rubriker kan hanteras genom att en länk eller rubrik markeras och därefter klickar man på Flytta upp eller Flytta ned.  Det går också att markera en rubrik eller länk och klicka på Ta bort och då kommer den att tas bort.

Man kan lägga till rubriker och länkar genom att klicka på Lägg till rubrik eller Lägg till länk. Om man gör det, eller markerar en rubrik eller länk och klickar på Redigera får man upp ett formulär som ser ut så här:

Lägg till länk i navigering

Skriv vad rubriken eller länktexten ska vara i fältet Rubrik. Därefter anger du en webbadress i rutan URL. Om man skapar en rubrik som inte ska vara klickbar så kan rutan URL lämnas tom.  Om du vill länka till en webbplats, en sida, en funktion eller ett objekt som finns i SharePoint så kan man klicka på knappen Bläddra… och då kan man söka fram den man vill länka emot och välja det.

Markeras kryssrutan Öppna länk i nytt fönster, kommer en ny flik eller nytt fönster öppnas när användare klickar på länken.

Om man skriver text i rutan Beskrivning kommer den texten synas i en ruta om användare låter muspekaren vila på länken.

Rutan Målgrupp kan användas för att styra vilka som ska se länken. Om användare inte har behörighet att se det som länken pekar på så ska eller inte länken synas. Därför är hantering av målgrupper för det mesta överflödig.

När du är färdig klickar du på knappen OK.

Spara ändringar som du gjort i navigeringsinställningarna genom att klicka på knappen OK.

När webbplatser skapas så skapas inte automatiskt en länk till webbplatsen på den sida där den skapat ifrån. För att användare ska kunna hitta till den webbplats som du byggt behöver du skapa en länk till den nya webbplatsen på den sida där du skapade den ifrån. Det gör du genom att gå in och redigera navigeringsinställningen på den sidan och lägga till en ny länk.

För administratörer - Sidans utseende

Det finns två metoder att bestämma hur webbsidan ska se ut och vilka funktioner som ska synas där:

  • Webbdelsida: En sida som innehåller webbdelar som visar upp eller utför olika funktioner.

  • Wikisida: Sida som är enkel och snabb att redigera som kan innehålla texter och bilder direkt på sidan.

Webbdelssida

När samarbetsrummet skapas kommer sidan automatiskt bli en tom sida. Genom att klicka på WebbplatsåtgärderRedigera sida kan man lägga till webbdelar på den sidan.

Lägg till webbdel på webbdelssida

Man kan välja webbdelar för de funktioner som man lagt till i samarbetsrum, men även andra slags webbdelar som t.ex. webbdelar för billdspel, visning av filmklipp, anslagstavlor mm. Om man vill skriva text på en webbdelssida så kan man använda en webbdel som heter Innehållsredigerare. Webbdelar kan läggas till i höger eller vänster kolumn.

När du har lagt till de webbdelar som du önskar klickar du på Avsluta redigering längst till vänster i verktygsfältet i överkant.

Wikisida som startsida

Om man har lagt till ett wikisidbibliotek på webbplatsen som man skapat så kan en sida i wikin användas som startsida på webbplatsen. Det är möjligt att infoga webbdelar på en wikisida, så en wikisida kan ha alla funktioner som en webbdelssida kan ha. Gör så här:

Gå till wikisidan som du vill använda som startsida för webbplatsen. Klicka på verktygsfliken Sida längst upp. Ett verktygsfält öppnas och där kan man klicka på en knapp som heter Använd som startsida. Klicka på den.

Välj wikisida som startsida

Ett varningsmeddelande visas som meddelar att den sida som nu är startsida kommer att försvinna om du går vidare. Är du säker på att du vill gå vidare så klickar du OK.

För administratörer - Behörighetsstyrning

Det är möjligt att styra behörigheter på webbplatser, men även på enskilda funktioner såväl som på enskilda objekt. Exempelvis kan man ha en webbplats som elever, vårdnadshavare och personal kan läsa på, som innehåller en kalender där personalen kan skriva och andra endast läsa, som innehåller en enskild kalenderhändelse som endast vårdnadshavare kan se.

Behörighetsstyrning på webbplats

Klicka på Webbplatsåtgärder och välj Webbplatsbehörigheter.

Webbplatsbehörigheter

Börja alltid med att läsa texten i det gula fältet! Om det står att webbplatsen ärver behörigheter från den överordnade nivån så måste det arvet brytas för att behörigheter ska kunna ändras på webbplatsen. Gör det genom att klicka på Sluta ärva behörigheter. Kontrollera att texten i det gula fältet nu meddelar att den här webbplatsen har unika behörigheter.

Om man vill återställa så att webbplatsen återigen ärver behörighet så klickar man på knappen Ärv behörigheter.

Ändra behörigheter

Markera den eller de som du vill ändra på genom att kryssa i kryssrutan i listan. Klicka sedan på Redigera användarbehörigheter. Ett formulär öppnas där man kan ange vilken behörighetsnivå som ska tilldelas:

Välj behörighetsnivå

Markera den behörighetsnivå du vill tilldela och klicka OK.

Behörighetsnivåer

I huvudsak används endast fyra behörighetsnivåer:

  • Läsa – Användarna får bara titta utan att kunna ändra någonting. De kan hämta filer i dokumentbibliotek, men de kan inte ladda upp nya filer, eller ändra eller ta bort de som finns där.

  • Delta – Användarna kan använda funktionerna på webbplatsen. De kan ladda upp, ändra och ta bort filer i dokumentbibliotek, skapa nyheter, lägga in och hantera kalenderhändelser, redigera wikisidor osv.

  • Design – Användarna kan göra allt som ovanstående kan, och dessutom lägga till och ta bort funktioner på webbplatsen.

  • Fullständig behörighet – Kan göra allt som ovanstående och dessutom göra behörighetsinställningar.

Tilldela behörighet

Om du vill lägga till en användare eller en grupp som behöriga till webbplatsen klickar du på Tilldela behörighet.

Vill du lägga till flera användare kan du skriva deras namn med ett semikolon ; mellan i rutan Användare/grupper.  Grupper och användare som finns i SharePoint kan sökas fram. Klicka på ikonen för bläddring (ser ut som en telefonkatalog):

Bläddringsikon i behörighetsstyrning

Nu kan grupper sökas fram och väljas grupper som slutar på _e innehåller eleverna i en undervisningsgrupp. Grupper som slutar på _p innehåller lärare kopplade till undervisningsgruppen.

När man har lagt till de personer eller grupper som ska tilldelas behörighet kontrollerar man att alternativet Tilldela användare behörighet direkt är valt och sedan markerar man i kryssrutorna vilka behörigheter som användarna eller grupperna ska ha.

Tilldela behörigheter

Markera ur kryssrutan Skicka ett välkomstmeddelande till alla nya användare. Om du inte gör det kommer personerna du valt och medlemmarna i grupperna du valt att få ett e-postmeddelande.

Avsluta med att klicka OK.

Ta bort behörigheter

Markera de användare eller grupper som du inte vill att de ska ha behörighet till webbplatsen. Klicka på Ta bort användarbehörigheter så tas de bort från listan på behöriga på webbplatsen.

 

För administratörer - Behörighetsstyrning på funktioner

Behörighetshantering på funktioner och objekt fungerar på samma sätt som på webbplatser. Skillnaden är att behörighetsstyrningen nås på ett annat sätt. Gör så här:

Gå till den funktion som du vill hantera behörigheter på. Klicka på verktygsfliken för den typ av funktion som du är på (Kalender, Bibliotek, Lista osv.). Ett verktygsfält öppnas. Klicka på ikonen för behörighetsstyrning:

Behörighetsikon på funktioner

Om skärmbredden är liten visas inte ikonen. Då får man klicka på Inställningar för … och välja Behörigheter. Därefter hanteras behörigheter på samma sätt som för webbplatser.

Ett vanligt fel är att man står i t.ex. en kalender och vill ändra behörigheterna för den. Man gör sedan som man brukar göra, nämligen att klicka Webbplatsåtgärder och sedan Webbplatsbehörigheter. Det som händer då är att man kommer till behörighetsstyrningen för hela webbplatsen, inte till den funktion man vill hantera. Utseendet för behörighetsstyrningen är likadan som för webbplatsbehörighetsstyrning, så det är lätt att tro att man bara ändrar behörigheterna för den funktionen man var på, fast man ändrar på hela webbplatsen istället. Därför är det viktigt att man läser noga det som står i den gula randen.

 

För administratörer - Ta bort samarbetsrum

Samarbetsrum kan tas bort, och det är oåterkalleligt, till skillnad från andra objekt som hamnar i papperskorgen och kan återställas.  Gör så här:

Gå till det samarbetsrum som du vill ta bort.

Klicka på Webbplatsåtgärder och välj Webbplatsinställningar.

Klicka på Ta bort den här webbplatsen.