Skip Navigation Links

Portaladmin

Fliken Portaladmin visas bara för personer som ingår i gruppen Skolportaladmin, och ska bara användas av personer som är betrodda att göra systeminställningar i portalen.

Sök användare och grupper

Sök användare -Sök fram användare så att du kan se uppgifter om grupp- och klasstillhörighet, mentorsskap, vårdnadshavare och kontaktuppgifter. Det är även möjligt att tilldela roller för valda användare.

Sök aktiviteter -Sök fram aktiviteter, alltså grupper som är kopplade till en lärare och ett ämne eller en kurs.

Schema

Schemafil -Hantering av schemafiler i NovaSchem för import av schemadata.

Importinställningar -Ställ tidsintervall för vilka lektioner som ska importeras.

Undervisningsrum

Administrera rum -Funktion för att skapa, publicera och arkivera undervisningsrum.

Arkiverade rum -Funktion för att återakttivera grupper som blivit inaktiverade så att det ska gå att skapa undervisningsrum för dem.

Resurshantering

Lägg till resurser -Funktion för att lägga till och hantera resurser som lärare kan boka i schemat.

Omdömen

Nivådefinitioner -Inställningar för vilka bedömningsnivåer, kursstatusnivåer och kolumnrubriker som ska finnas vid bedömning av uppgifter och moment.

Kursplaner -Inställningar av vilka ämnen och kurser som finns och hur de ska vara kopplade till nivådefinitioner. Här hanteras innehåll i bedömningsmatriser.

IUP-mallar -Verktyg för att skapa eller hantera mallar för IUP

Hantera elevdokument

Exportera flera elevdokument

Importera elevdokument