Skip Navigation Links

Min studiesituation

Fliken är bara tillgänglig för elever. På fliken kan eleven se vilken bedömning den har fått, sin frånvarostatisktik,  sin IUP och eventuella åtgärdsprogram.

Studiesituation

Schema - Visar elevens schema.

Uppgifter - Visar elevens tilldelade uppgifter.

Bedömning - Visar för eleven hur denne har blivit bedömd på tilldelade uppgifter i olika ämnen.

IUP - Visar eleven individuella utvecklingsplaner.

Åtgärdsprogram - Visar elevens pågående och avslutade åtgärdsprogram.

Frånvaro

Frånvaro med schema - Visar elevens frånvaro under den period som visas i schemat.

Frånvaro med datum - Visar elevens frånvarostatistik under en vald tidsperiod.

Frånvarotillfällen - Visar elevens registrerade frånvarotillfällen under en vald tidsperiod.

Anmäl frånvaro - Här kan myndig elev anmäla giltig frånvaro (sjukanmälan).

ledighetsansökan - Här kan myndig elev ansöka om ledighet. Den måste sedan beviljas av mentor eller rektor för att bli giltig frånvaro.

Anmäl frånvaro och ansök om ledighet - Ny funktion för att anmäla frånvaro och ansöka om ledighet. Här kan elever som är myndiga anmäla frånvaro eller ansöka om ledighet. Denna funktion finn än så länge bara på vissa skolor. Så småning om kommer denna funktion ersätta Anmäl frånvaro och Ledighetsansökan för alla.