Skip Navigation Links

Mentor

Mentorsfliken är bara tillgänglig för personal. Syftet med mentorsfliken är att lärare som är mentorer för elever snabbt och enkelt ska få överblick och information om sina mentorselever. Här kan mentorn se hur mentorseleverna har blivit bedömda i olika ämnen och kurser, se elevers scheman, hantera IUP och åtgärdsprogram och ta del av frånvarostatistik.

Det första man ser när man kommer in på fliken är en översikt av mentorselevernas bedömningar i olika ämnen (se Bedömning nedan) och obehandlade ledighetsansökningar.

Studiesituation

Schema - Mentorn kan välja en mentorselev och se dennes schema.

Uppgifter - Mentorn kan välja en mentors elev och se vilka uppgifter som den eleven har blivit tilldelad.

Bedömningar - Visar grafiskt mentorselvernas kursstatus och gör det möjligt att granska mentorselevernas bedömningar i olika ämnen.

IUP - Mentorn kan skapa, se och redigera mentorselevernas individuella studieplaner.

Åtgärdsprogram - Mentorn kan se och skapa åtgärdsprogram för sin mentorselever. 

Frånvaro

Grafisk vy - Mentorn kan se frånvaron för sina mentorselever i en grafisk sammanställning.

Mentorsgrupp - Mentor kan se frånvarostatisktik för sina mentorselever i en tabell.

Frånvaro med schema - Mentorn kan se frånvarostatistik för en vald mentorselev efter en visad vecka eller månad i dennes schema.

Frånvaro med datum - Mentorn kan välja en mentorselev och ett tidsintervall och se frånvarostatisk för valt elev i valt intervall.

Anmäl frånvaro - Mentorn kan välja en mentorselev och anmäla denne som giltigt frånvarande i ett tidsintervall som mentorn väljer.

Ledighetsansökan - Mentorn kan välja en mentorselev och ansöka om ledighet inom ett tidsintervall som mentorn väljer.

Frånvaro och ledighet - Ny funktion för att anmäla frånvaro och ansöka om ledigheter. Används även för att bestyrka eller avråda ledighetsansökningar. Denna funktion finns än så länge bara på vissa skolor. Så småning om kommer denna funktion ersätta tidigare funktion för att anmäla frånvaro och ledighetsansökan.