Skip Navigation Links

Komma igång - För lärare

Om du är en ny användare av LearnPoint så kommer här en steg-för-steg handledning till hur du kommer igång.

Steg 1 - Kolla personalfliken

Besök fliken Personal. Här finns information för dig som lärare på skolan. Det finns kalender och nyheter som du regelbundet ska ta del av. Här kan det även finnas policydokument och information som du som lärare är skyldig att känna till. Det är även på fliken Personal som du skapar undervisningsrum genom att klicka på Mina rum.

Steg 2 - Skapa undervisningsrum

Undervisningsrum är webbplatser där du som lärare möter dina elever. Där kan du lägga upp nyheter, publicera dokument, lägga upp länkar och starta diskussionstrådar i diskussionsforum. Eleverna kan lämna in inlämningsuppgifter, delta i forumdiskussioner, skriva i wiki och ta del av det som du har lagt upp. I undervisningsrummen kommer du även att göra undervisningsplanering.

Skapa och hantera undervisningsrum

Steg 3 - Förbered dina undervisningsrum

Du har säkert saker som du vill att dina elever ska ha tillgång till från början i din undervisning. Lägg in dem i undervisningsrummen direkt. Du kan...

...lägga in en länk till kursplanen och kunskapskraven på Skolverkets hemsida under Länkar.

...ladda upp dokument i Material t.ex. en LPP, en planering eller en presentation.

...skriva i Kunskapswikin. Du kan presentera ämnet eller kursens innehåll, skriva generell information som du vill att eleverna lätt ska kunna läsa.

Steg 4 - Bekanta dig med frånvarorapporteringen

Om LearnPoint används för frånvarorapportering på din skola så måste du känna till hur det går till. Klicka på fliken Frånvaro och kontrollera att du ser dina lektioner i det schema som finns där. Om det är någon lektion som saknas där så kan du behöva kontakta en schemaläggare eller administratör för lösa det problemet.

Steg 5 - Kolla på fliken Mentor

Om du är mentor för elever så är det en god idé att ha koll på mentorsfliken så att du kan hålla dig informerad om hur det går för dina mentorselever. Du bör besöka den då och för att kolla om det finns obehandlade ledighetsansökningar, om någon av dina mentorselever är frånvarande idag eller hur din elever ligger till studiemässigt i olika ämnen genom bedömningar.