Skip Navigation Links

Komma igång - för skolledare

Om du är en ny skolledare av LearnPoint så kommer här en steg-för-steg handledning till hur du kommer igång.

Steg 1 - Kolla att du har tilldelats LearnPoint-rollen Skolledare

För att kunna komma åt skolledarfunktioner måste du ha rollen Skolledare i LearnPoint. Den sätts genom funktionen LearnPoint inställningar. Om du inte har blivit tilldelad den rollen så måste någon med LearnPoint-rollen Skolportaladmin tilldela den till dig. När du tilldelas rollen så kommer det dröja till dagen efter innan de får tillgång till till fliken Skolledning och kan ändra innehåll på flikarna Skolan och Personal.

Steg 2 - Kolla flikarna Personal och Skolan

Se över flikarna Personal och Skolan. På fliken Personal och Skolan kan du lägga upp dokument i Delade dokument, lägga upp handlingsplaner och lägga in händelser i kalendern. Det är viktigt för dig som skolledare att du behärskar och styr över innehållet på dessa flikar, eftersom de tydliggör vilka regler som gäller på skolan.

Steg 3 - Bekanta dig med fliken Skolledning

På fliken Skolledning finns information för dig som skolledare. Här kan du bevilja ledigheter, se vilka som föreslagits för åtgärdsprogram, granska elevers bedömningar, IUP, uppgifter och frånvaro. Det är här som du får överblick över hur eleverna på skolan presterar i olika ämnen och hur det går för dem i skolan. Du kan också skapa IUP-mallar här.

Steg 4 - Sätt dig in i vad lärarna ska göra i LearnPoint

Kolla noga vad lärarna som du leder ska göra i LearnPoint. Det är de som fyller i frånvaro, skapar uppgifter och bedömningar, håller utvecklingssamtal som blir IUP-er och håller kontakt med vårdnadshavare. Det är du eller andra i skolledningen som sätter upp policy och regler för hur LearnPoint ska användas på just din skola. Det är därför viktigt att du vet vad och hur de ska göra. Du bör även följa upp att de regler och policys som gäller för LearnPoint på din skola efterföljs.

Steg 5 - Använd LearnPoint som en kommunikationskanal

LearnPoint samlar alla på skolan, såväl personal, elever och vårdnadshavare. LearnPoint är därför väl lämpat att använda för att kommunicera med dem. Du kan skapa nyheter och skicka meddelande till elever i klasser och deras vårdnadshavare och mentorer med e-post och SMS.