Skip Navigation Links

Frånvaro

Fliken frånvaro är endast synlig för personal.

Rapportering

Rapportera lektion - Här kan läraren klicka på en lektion i sitt schema och rapportera frånvaro på den lektionen.

Rapportera en annan lärares lektion- Här kan läraren välja en kollega i en rullgardinsmeny och sedan välja en lektion i den lärarens schema för att för frånvaro på.

Rapportera utifrån elevschema - Här kan läraren välja fram en elev genom att välja klass och sedan elev i rullgardinsmenyer. Därefter kan läraren klicka på en lektion i elevens schema och rapportera frånvaro på den.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro - Här kan lärare anmäla elever som är giltigt frånvarande, t.ex. på grund av sjukdom genom att välja klass och sedan elev i rullgardinsmenyer och sedan ange tidsintervall för frånvaron.

Ledighet - Här kan lärare ansöka om ledighet för elever genom att välja klass och elev i rullgardinsmenyer och sedan lägga in ett tidsintervall för ledigheten och skriva en kommentar. Ledighet måste beviljas av mentor eller skolledare för att räknas som giltg frånvaro.

Anmäl frånvaro och ansök om ledighet - Ny funktion för att anmäla frånvaro och ansöka om ledighet. Används även av personal för att bestyrka eller avråda från ledigheter. Den funktion används för närvarande på vissa skolor. Så småning om kommer denna funktion ersätta Anmäl frånvaro och Ledighet.

 

Rapporter

Översikt med schema - Här kan läraren se enstaka elevers frånvarostatistik under den tid som visas i elevens schema.

Översikt med datum - Här kan läraren se frånvarostatistik för en enskild elev i ett valt tidsintervall.

Mentorsgrupp - Här kan läraren se samlad frånvarostatistik för en klass eller sin mentorsgrupp.

Undervisningsgrupp - Här kan läraren välja fram en aktiv undervisningsgrupp och se samlad frånvarostatistik.

Frånvarotillfällen - Här kan man välja fram en elev och ett tidsintervall och se vilka lektioner som eleven varit frånvarande på.