Skip Navigation Links

Checklista för läsårsskiften

För lärare - Arkivera inaktuella undervisningsrum och skapa nya

Arkivera undervisningsrum

När läsåret är slut är det dags att arkivera de undervisningsrum som inte längre ska användas. När undervisningsrummet har blivit arkiverat så kommer det inte längre att synas på startsidan i funktionen Mina rum för dig som lärare eller eleverna som hör till rummet. Den bedömning som gjorts i undervisningsrummet i funktionen Undervisningsplanering kommer att visas under fliken Arkiverade när mentorer, elever, vårdnadshavare och skolledare tittar på bedömning.

Undervisningsrummet kommer att finnas kvar när det arkiverats och du som lärare kan hitta det genom att klicka på fliken Personal och klicka på länken Mina rum. Det kommer att listas under rubriken Arkiverade. Om du klickar på rummets namn kommer du komma till rummet. Elever kan inte komma åt arkiverade undervisningsrum.

Du arkiverar dina undervisningsrum genom att klicka på fliken Personal, klicka på länken Mina rum och därefter klicka på knappen Arkivera efter namnet på rummen under rubriken Publicerade.

Skapa nya undervisningsrum

Någon gång under sommaren kommer undervisningsgrupperna för det kommande läsåret att hämtas in till portalen. När det har skett är det möjligt att skapa undervisningsrum för dem. Det gör du genom att klicka på Fliken Personal och länken Mina rum. Läs mer om hur du gör här.

Om du har använt undervisningrum som du vill fortsätta att använda även nästa läsår så kan du avstå från att aktivera dem och istället lägga undervisningsgrupperna för det kommande läsåret i det gamla rummet. Hur du gör det kan du läsa här.

För administratörer - Kontrollera mallar för undervisningsrum

Nu finns tillfälle att gå igenom mallar för undervisningsrum och se att de ser rätt ut inför nästa läsår. Under det gångna läsåret har nya funktioner tillkommit i LearnPoint som antagligen inte har funnits med i de mallar som finns nu. Funktionerna är:

Läs mer om hur du hanterar mallar för undervisningsrum här.

För administratörer - Kontrollera mallar för IUP och åtgärdsprogram

Passa på att se över hur mallarna för IUP och åtgärdsprogram ser ut. IUP-mallar hanteras under flikarna Portaladmin eller Skolledare. Läs mer om hur man hanterar IUP-mallar här.
Mallar för åtgärdsprogram är en ny funktion så det finns sannolikt inga mallar inlagda. Tag tillfället i akt och se till att rätt mallar för åtgärdsprogram finns på plats när läsåret startar. Läs mer om mallar för åtgärdsprogram här.

För administratörer - Gör inställningar för schemaimport

Om ni använder schemaimport så behöver schemaimporten konfigureras för ett nytt läsår. Det enklaste är att ni fortsätter att använda en schemafil som heter likadant som den som användes förra läsåret. Om ni använder en ny schemafil, eller en schemafil som har ett annat namn än den som användes förra året så ta en skärmdump på de filegenskaper som den gamla filen hade. På det sättet kan ni se hur den gamla filen var konfigurerad och då kan ni snabbt se till att den nya filen har likadan konfigurering. Du ändrar schemafilens konfigurering såhär: Klicka på fliken Portaladmin och länken Schemafiler. Redigera schemafilens egenskaper genom att:

 
En sida kommer upp som ser ut såhär:
 Byt läsår i schemafilsegenskaper

Raderna för Klassprefix och Grupprefix ska ändras så att det nya läsåret står istället för det gamla. Lämna det andra oförändrat och klicka på knappen Spara. Ladda sedan upp det nya läsårets schemafil med samma filnamn som det gamla läsårets schemafil. Om använder en schemafil som inte har samma namn som förra årets schemafil måste de övriga fälten fyllas i på samma sätt som för förra läsårets schemafil. Läs mer om schemaimport här.