Skip Navigation Links

LearnPoint Mobil

Det finns situationer där man behöver komma åt LearnPoint, men man har inte tillgång till en dator men man har en mobiltelefon eller surfplatta. Vissa funktioner som är viktiga att kunna göra snabbt och enkelt när man är på språng och därför finns det särskilt mobilanpassade lägen för dem.

Menyn i LearnPoint Mobil

Funktionerna väljs från menyn som man kommer till genom att klicka på menyknappen (tre vågräta streck). Menyknappen är alltid synlig i det övre vänstra hörnet och om skärmen är tillräckligt bred syns menyn hela tiden. Längst ned på skärmen finns alltid en länk tillbaka till den vanliga LearnPointportalen.

 Nyheter

Nyheter i LearnPoint Mobil

Under rubriken NYHETER visas de nyheter som den inloggade användaren har behörighet att se på samma sätt som nyhetsvisningen på startsidan i den vanliga portalen visas. Endast nyheter som skapats de senaste 20 dagarna visas här.

 Uppgifter

Uppgifter i LearnPoint mobil

Under UPPGIFTER ser elever uppgifter som lärare har skapat i undervisningsplaneringen i undervisningsrum. Om man trycker på någon uppgift så expanderar den så att uppgiftens beskrivning visas. Trycker man på uppgiften igen så stängs den igen.

Vårdnadshavare ser uppgifter på samma sätt som elever. Om vårdnadshavaren har mer än ett barn i den skola som man är inloggad på så får man välja vilket barns uppgifter som ska visas genom att markera barnet i skärmens överkant.

För lärare så visas de uppgifter som har tilldelats elever i de grupper som läraren är kopplad till.

 Schema

Schemavisning för vårdnadshavare

Under rubriken SCHEMA visas den inloggade personens schema. För vårdnadshavare visas schemat för det barn som är markerat i skärmens överkant. Lektionerna för den innevarande och kommande tio dagarna visas. För elever och vårdnadshavare så visar lektionernas färger elevens frånvarostatus. Frånvaroanledningen visas också med en text på lektionen.

 Frånvaro

Frånvarorapportering i LearnPoint mobil

FRÅNVARO visas bara för lärare. Under rubriken FRÅNVARO kan lärare trycka på någon av lektionerna under innevarande dag och rapportera frånvaro på den lektionen. Lektionerna visas som gröna om de redan är rapporterade, röda om de har börjat men ännu inte rapporterats och grå om de inte har börjat ännu.
När läraren har tryckt på en lektion så visas en lista på eleverna som är kopplade till lektionen. Elever som inte är frånvaroanmälda eller har en beviljad ledighetsansökan kommer att vara markerade som närvarande med en grön bock. Läraren kan nu markera de som är frånvarande genom att trycka på det röda krysset för eleven. Om man vill markera elev som annat än närvarande eller frånvarande så trycker man på elevens namn. Det fälls då ut fler alternativ där man kan välja en annan frånvaroanledning och välja hur många minuter som eleven varit frånvarande från lektionen. Det kan även finnas en kommentarsruta där läraren kan skriva in en kommentar. Det finns inställningsmöjligheter att dölja kommentarsrutan.
När man är klar trycker man på knappen Spara och gå tillbaka för att komma tillbaka till sidan som visar dagens lektioner. Lektionen är nu rapporterad och visas därför med grön färg. Man kan även trycka på knappen Spara och stanna. Då blir lektionen rapporterad, men man blir kvar på lektionens sida.  Vill man gå tillbaka till lektionssidan utan att rapportera lektionen klickar man på länken Tillbaka utan att spara längst ned.

 Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i LearnPoint mobil

ANMÄL FRÅNVARO syns bara för vårdnadshavare och för myndiga elever och används för att skapa en frånvaroanmälan som gäller hela den innevarande dagen. Vårdnadshavare som har mer än ett barn omyndigt på skolan kan välja vilket barn som ska frånvaroanmälas. Frånvaroanmälan görs genom att trycka på knappen som heter Frånvaroanmäl idag. Efter att man har gjort en frånvaroanmälan så kan man ta bort sin frånvaroanmälan genom att trycka på knappen Ta bort frånvaroanmälan som visas då det finns en frånvaroanmälan under innevarande dag.

 Hämta/Lämna

Hämta/Lämna är funktion för att hantera närvaroregistrering och frånvarohantering på förskolan. Funktionen finns beskriven mer i detalj på den här sidan: Hämta/Lämna.