Skip Navigation Links

Undervisningsrum

Undervisningsrum är en grundläggande funktion i LearnPoint. Undervisningsrum skapas av lärare genom funktionen Mina rum som finns under fliken Personal.

Undervisningsrum är webbplatser som skapas för undervisninggrupper och lärare kopplade till ämnen eller kurser. Det är i undervisningsrummet som läraren möter eleverna i det dagliga skolarbetet. Undervisningsrum skapas efter en mall och varje skola kan ta fram egna mallar med olika struktur och innehåll. Undervisingsrum kan därför se olika ut på olika skolor och innehålla olika funktioner.  

Lägga till och ta bort grupper kopplade till undervisningsrum

Lärare kan ändra vilka grupper som ska vara kopplade till sina undervisningsrum. Det kan även koppla andra lärares grupper till sina undervisningsrum för att på så sätt få gemensamma undervisningsrum med grupper som inte har samma lärare. Hjälp för funktionen för att koppla grupper till undervisningsrum finns här:

Kurser på webbplatsen

Funktioner i undervisningsrum

Nyheter

Undervisningsplanering

Bedömningar (för lärare)

Bedömningar (för elev)

Inlämningsmapp

Material

Kunskapswiki

Diskussionsforum

Länkbibliotek

Skicka meddelande