Skip Navigation LinksLearnPoint » Startsida Hjälp » Frånvaro » Rapportera frånvaro

Rapportera frånvaro

Funktionen för frånvarorapportering används av lärare för att föra in frånvarouppgifter på lektioner i ett schema.

För lärare - Rapportera frånvaro

 
När du klickat på en lektion i schemat kan du föra frånvaro för eleverna som är kopplade till den lektionen.

Om en elev är frånvarande på lektionen klickar man på elevens namn. Innehållet i kolumnen Frånvaro ändras då till Frånvarande. Ett annat sätt är att klicka på pilknappen och välja Frånvarande i rullgardinsmenyn. Om en elev är frånvarande på en del av lektionen, t.ex. om eleven avviker efter halva lektionen, väljer man att markera eleven som frånvarande och klickar i kryssrutan Ange minuter. Sedan skriver man in, i rutan som öppnas, hur många minuter eleven var frånvarande från lektionen.

Om en elev kommer sent väljer man Sen ankomst och då öppnas det automatiskt en ruta där man får ange hur många minuter som eleven har kommit sent.

Om en elev är sjuk eller ledig och man vet att det stämmer kan man markera eleven som Anmäld frånvarande eller Beviljad ledighet när man rapporterar lektionen. Om du har rapporterat en elev som frånvarande fast den är sjuk eller ledig och en anmälan om det görs efter att du rapporterat eleven som frånvarande så kommer statusen ändras till Anmäld frånvarande eller Beviljad ledighet.

Om en elev har en beviljad ledighet eller är anmäld frånvarande (sjukanmäld) kommer det att visas med en blå ikon före elevens namn och anledningen ifylld i kolumnen Frånvaro.

Frånvarorapportering

Frånvarorapporteringen slutförs genom att man klickar på knappen Spara.

Om frånvaroavisering är aktiverad kommer det att skickas ett e-post- och/eller SMS-meddelande till vårdnadshavare och/eller mentorer för de elever som är markerade som frånvarande.

För lärare - Rapportera frånvaro för flera lektioner samtidigt

På grundskolor med elever i yngre åldrar så undervisar ofta samma lärare samma elever på flera lektioner samma dag. En klasslärare i en åk 3-klass kan under samma dag ha t.ex. en svensklektion, en matematiklektion och en SO-lektion. Om det i schemat står samma grupp (i det här fallet lärarens klass) på alla de lektionerna så kan man föra frånvaro för alla dessa lektioner samtidigt. För att detta ska vara möjligt måste funktionen för rapportering av flera lektioner vara aktiverad av en administratör och då fungerar det så här:

Finns det flera lektioner med samma lärare och grupp under en dag så kommer dessa att listas när man klickar på någon av dessa lektioner under fliken Frånvaro. Markerar man i kryssrutorna och rapporterar lektionen så kommer även de markerade lektionerna att rapporteras med samma innehåll. Rapportera flera lektioner samtidigt

Obs: Om en elev har en beviljad ledighet för en del av dagen, t.ex. eftermiddagen och läraren klickar på en lektion på förmiddagen och väljer att även rapportera lektioner på eftermiddagen så kommer eftermiddagens lektioner att påverkas. Om eleven då är frånvarande på förmiddagen och läraren registrerar eleven som frånvarande så kommer eleven att få frånvaro på alla lektioner den dagen även det finns en beviljad ledighet eller en anmäld frånvaro. Läraren bör vara försiktig med att föra frånvaro på lektioner som ännu inte har inträffat.