Skip Navigation LinksLearnPoint » Startsida Hjälp » Frånvaro » Anmäl frånvaro - Ansök om ledighet

Anmäl frånvaro - Ansök om ledighet

Denna funktion gör det möjligt för personal och myndiga elever att anmäla giltig frånvaro för elever, t.ex. vid sjukdom, och ansöka om ledighet. Skillnaden mellan att anmäla frånvaro och ansöka om ledighet är att ansökt ledighet måste beviljas av en mentor eller skolledare för att leda till giltig frånvaro.

Gör så här:
  • Välj elev i rullgardinsmenyn (behövs inte om du är elev).
  • Ange från vilken tid till vilken tid som eleven ska vara frånvarande till den tid eleven ska återgå till skolan. Om eleven inte ska vara frånvarande under hela dagar kryssar man ur kryssrutan som heter Hela dagen. De lektioner som påverkas av frånvaron visas i en lista under kommentarsrutan.
  • Skriv kommentar. Om anledningen till frånvaro är sjukdom så ska inte sjukdomsorsak eller symptom beskrivas här. Anledningen till det är att den sortens uppgifter inte får hanteras av datasystem av integritetsskäl.
  • Klicka på knappen OK. En ny rad med de uppgifter du fört in ska nu läggas till under rubriken Anmäld frånvaro.

Ändra gjorda ledighetsansökningar och frånvaroanmälningar

Anmäld frånvaro

Om man har gjort en ledighetsansökning eller frånvaroanmälan så visas den i listan till vänster. Om felaktig anmälan eller ansökan har gjorts så kan man klicka på knappen Redigera. När man klickar på knappen så kommer man få ändra det som matats in i formuläret som finns precis till höger på skärmen. Om man inte har rätt att göra ändringar så kommer knappen vara grå och inte gå att klicka på. Om knappar inte syns så kan man behöva ladda om sidan.

För administratörer - Inställningar

Genom att redigera webbdelen kan flera inställningar göras:
  • Tillåt frånvaroanmälan - Om rutan är markerad så kommer anmälningar som görs att resultera i giltig frånvaro för den valda eleven.
  • Tillåt ledighetsansökan - Om rutan är markerad så kommer anmälningar som görs att resultera i en ledighetsansökan som måste beviljas av en mentor eller skolledare för att bli giltiga.

Om ingen ruta, eller båda rutorna är markerade så kommer den som anmäler få välja om det är en frånvaroanmälan eller en ledighetsansökan genom att välja ett alternativ.

  • Tillåt antal dagar tillbaka - Om en siffra skrivs in i rutan så kommer det inte vara möjligt att ledighetsansöka eller frånvaroanmäla längre tillbaka i tiden än det antal dagar som siffran anger.
  • Tillåt antal dagar framåt - Om en siffra skrivs in i rutan så kommer det inte vara möjligt att ledighetsansöka eller frånvaroanmäla längre framåt i tiden än det antal dagar som siffran anger.
  • Visa automatiskt berörda lektioner - Om rutan är markerad så kommer de lektioner som finns inom det angivna tidsintervallet att visas i en lista under webbdelen. Denna funktion är oftas inte använd, eftersom sidan måste laddas om för varje inställning av timmar eller minuter som görs och det kan därför ta tid och det upplevs ofta som frustrerande av de som registrerar anmälningar.

Det är möjligt att tillåta även omyndiga elever att anmäla frånvaro. Det görs genom att gå till startsidan, klicka på Webbplatsåtgärder - Webbplatsåtgärder och klicka på länken Närvaro och frånvaro och markera kryssrutan