Skip Navigation Links

Anmäl frånvaro med SMS

Om skolan har funktioner för frånvarohantering med SMS är det möjligt att anmäla frånvaro genom att vårdnadshavare eller myndiga elever skickar ett SMS. Gör så här:

Skriv ett SMS-meddelande med följande innehåll till nummer 71700:

FV XXXXX ÅÅÅÅMMDD-TTTT

XXXXX ska ersättas med en kod som är unik för varje skola eller kommun och ÅÅÅÅMMDD-TTTT är elevens personnummer. Ett meddelande kan alltså se ut så här:

FV TESTGY 19990101-1234

När du skickat meddelandet får du inom kort en bekräftelse på att meddelandet tagits emot. Om meddelandet har tagits emot riktigt kommer eleven vara frånvaroanmäld från det klockslaget då meddelandet togs emot till midnatt samma dygn. Om eleven ska vara frånvarande dagen efter så behöver man skicka ett nytt meddelande innan den första lektionen även den dagen.

För att ett meddelande från en vårdnadshavare ska leda fram till en frånvaroanmälan så krävs att mobilnumret som SMS-meddelandet skickas ifrån är registrerat på vårdnadshavaren i LearnPoint. Det går bara att frånvaroanmäla från mobilnummer som finns registerarade på vårdnadshavare för den elev som det gäller, eller från en myndig elevs mobilnummer.

Kontrollera mobilnummer

För att kunna frånvaroanmäla med SMS måste vårdnadshavarens mobilnummer vara registrerat i LearnPoint. Det är möjligt för vårdnadshavare att kontrollera vilket mobilnummer som är registrerat genom att använda funktionen  LearnPointinställningar.